+34 972 67 31 00
  info@eisemporda.com

Mes: juliol de 2017

Torna el CANON DIGITAL

Apartir del 1 d’Agost torna el canon digital A partir l’1 d’agost de 2017, data de l’entrada en vigor del Reial decret llei 12/2017, els preus dels articles subjectes a l’anomenat “cànon digital” es veuran incrementats. Segons el punt 6 de la disposició transitòria segona, es repercutirà l’import de la compensació, de forma separada, en […]